Co je nabízeno z pohledu účastníka

osoba - osobní růst, osobní motivace, seberozvoj, vhled, vize, změny a jejich realizace, inspirace

pedagog, vychovatel, mentor, učitel – další profesní rozvoj, osobní motivace, rozvoj, skupinová a empatická praxe, změny, vedení, provázení, seberegulace, terapeutické nástroje pro pedagogickou praxi a inspirace, MŠMT akreditovaný výcvik.

terapeut, psycholog, kouč, systemický terapeut, skupinový terapeut, psychiatr – inspirace, osobní motivace, tréning technik, doplňující zážitek „analytické“ sebezkušenosti, zážitkové prozkoumání a práce s osobními hranicemi a citlivými tématy, pokračování rozvoje, sebepoznání, nástroje pro skupinovou a individuální práci, prostor pro sebe, prostor pro supervizní vhled do vlastní práce a témat, MŠMT akreditovaný výcvik

sociální pracovník, vedoucí skupin dětí, dospělých a ostatní pomáhající profese – další nestandardní profesionální rozvoj, posílení strategických výchovných technik a myšlení, komunikační dovednosti, inspirace v zážitkové oblasti, posílení schopností terapeutických intervencí a technik, seberozvoj – reflexe, prostor pro sebe, MŠMT akreditovaný výcvik

Absolvent tohoto výcviku je ten, kdo obecně:

Popis očekávaného kompetenčního profilu: 

FAQ:

Je v ceně ubytování a strava? – Není, účastníci si hradí ubytování a stravu po dobu trvání kurzů sami.

Je tento výcvik vhodný, když právě teď prožívám krizi? – Je potřeba takové rozhodnutí zvážit, program je velmi náročný po celou dobu 2 let, výcvik není primárně určen k individuální psychoterapii.

Mohu se na výcvik přihlásit, pokud jsem ještě student VŠ? – Ano, pokud splníte další kritéria pro vstup do výcviku.

Celý výcvik organizuje a zastřešuje spolek DO SVĚTA z.s., a partner spolek DoNitra


Sledujte nás také na Facebooku a na kanále youtube